Naast het al vele jaren bestaande rietteeltbedrijf zijn wij ons in het jaar 2000 toe gaan leggen op het dekken van rieten daken. Hierdoor hebben wij het gehele proces, vanaf de teelt tot op het dak, volledig in eigen beheer. Vanuit deze positie zijn wij in staat om voor elke specifieke dakconstructie het juiste riet te selecteren. Voor u als klant betekent dat een kwalitatief hoogwaardig rieten dak tegen een reële prijs.

De rietvelden welke wij al sinds jaren beheren, liggen in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Mede door het jaarlijks oogsten van het riet is hier het grootste laagveen-moeras van West-Europa ontstaan. In dit unieke natuurgebied zijn veel bijzondere flora- en faunasoorten te vinden, die elders weinig bestaansrecht hebben.
In samenwerking met de provincie Overijssel wordt voor een zorgvuldig maaibeheer gekozen om deze bijzondere soorten in stand te houden of zelfs te versterken.
Door voor ons bedrijf te kiezen, steunt u de instandhouding van dit bijzondere stuk Nederlandse natuur.