NIEUWBOUW

Wanneer u er voor kiest om uw woning te voorzien van een rieten dak, dan kiest u voor een warme en landelijke uitstraling van uw huis.
Daarnaast biedt een rieten dak van nature een zeer goed isolerende werking. Tijdens de warme zomer houdt een rieten dakbedekking uw woning lekker koel en in de winter houdt het riet de warmte binnen. Dit geeft uiteraard een grote meerwaarde aan uw huis en past goed binnen de huidige tendens om bewust met energie om te gaan.

ONDERHOUD EN REPARATIE

Het onderhoud van een rieten dak is afhankelijk van vele factoren, zoals de hellingshoek en de ligging van het dak, de kwaliteit van het gebruikte riet en de nabijheid van bomen. Wel is het zeker dat tijdig onderhoud en eventueel reparatie en bijwerken van de slechte en kwetsbare stukken, de levensduur van uw rieten dak aanmerkelijk kunnen verlengen. U kunt hierbij denken aan het schoonkammen van het dak tot aan het volledig opstoppen en bijsteken van het dak.
Ieder dak heeft met betrekking tot onderhoud en reparatie zijn eigen specifieke eisen. Vanzelfsprekend dus, dat maatwerk leid tot het beste resultaat. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op. Samen kunnen we bespreken wat voor uw situatie en dak de beste oplossing is.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Om groot onderhoud en reparatiewerk aan een rieten dak zolang mogelijk uit te stellen is preventief onderhoud van groot belang. Hierbij gaat het om werkzaamheden als het herstellen van storm- en vogelschade, het jaarlijks verwijderen van blad en het schoonvegen van de rietkap.
Een rieten dak gedijt het beste in droge omstandigheden. Door het verwijderen van de vervuiling zorgen wij ervoor dat het dak weer kan ademen. Hierdoor droogt het sneller en wordt de levensduur verlengd. Bovendien kunt u door preventief onderhoud het groot onderhoud aanmerkelijk uit stellen.

MOS- EN ALGBESTRIJDING

Een rieten dak heeft sinds een aantal decennia meer te lijden van de milieuomstandigheden als vroeger. Door onze westerse levensstijl ontstaan er een overmaat aan vermestende stoffen in de lucht. Dit levert een uitstekende voedingsbodem op voor mos- en algengroei op uw rieten dak.
Hoewel mos lang zo schadelijk niet is voor een rieten dak als alg, doet het natuurlijk wel afbreuk aan het uiterlijk van uw rieten dak. Alvorens mosgroei effectief behandeld kan worden met een spray, dient het al aanwezige mos eerst verwijderd te worden.
Met name algenontwikkeling heeft een zeer negatieve invloed op de droogtijd van een rieten dak. Alg vormt een gesloten laag over uw rieten dak, waardoor het riet niet kan ademen en verstikt. Hierdoor duurt het soms dagenlang, voordat het buitenoppervlak weer droog is.
Algen kunnen effectief bestreden worden met een algenbestrijdingsmiddel. Een algenbestrijdingsmiddel werkt curatief. Dat wil zeggen dat er eerst alg aanwezig moet zijn, alvorens deze te bestrijden is. Alleen daken die groen beginnen uit te slaan worden door ons behandeld met bestrijdingsmiddel. Hierdoor doden wij de alg en stopt de algengroei, waardoor uw rieten dak gemiddeld genomen sneller droog is.
De behandeling tegen alg en mos wordt op de langere levensduur van uw dak zeker terug verdiend. Het mooiere aanzicht van uw rieten dak is een mooi extraatje op de koop